7 สิงหาคม 2562 น้ำแข็งละลายอาจเปลี่ยนรูปดินดอนแม่น้ำอาร์กติก

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1631471

มีการวิจัยใหม่ลงในวารสาร AGU Geophysical Research Letters จากนักสิ่งแวดล้อมศึกษาจากพิพิธภัณฑ์โรเชสเตอร์และศูนย์ธรรมชาติวิทยาคัมมิ่งแห่งศูนย์วิทยาศาสตร์ ในนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา คาดการณ์ว่าน้ำแข็งที่ปกคลุมบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำขั้วโลกจะบางลง ในขณะที่ชั้นดินแข็งถาวรอาจละลายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ อาจมีผลกระทบต่อนิเวศวิทยา ส่งผลให้มีทั้งสายพันธุ์ล้มหายตายจากและที่อยู่รอดได้ในดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ มีผลกระทบต่อวัฏจักรคาร์บอน เพราะสารอินทรีย์ถูกปล่อยออกมาจากพื้นที่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามยังต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อกำหนดผลกระทบโดยรวมของการที่น้ำแข็งบางลงหรือชั้นดินแข็งถาวรไม่เสถียรมีการปล่อยคาร์บอนออกมา หลังจากพบว่าน้ำแข็งในทะเลและชั้นดินแข็งถาวรหรือเพอร์มาฟรอสต์ (permafrost) ที่ทำหน้าที่สร้างเสถียรภาพให้กับดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอาร์กติก มีการละลายและถูกกัดเซาะจนอาจทำให้ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอาร์กติกเปลี่ยนรูปร่างไป สิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลในช่วงฤดูร้อนของอาร์กติก ซึ่งการเคลื่อนไหวของตะกอนเป็นตัวกำหนดรูปร่างของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ ที่สำคัญคือพื้นที่บริเวณนั้นยังเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ